นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คู่มือการใช้เครื่อง AAS PerkinElmer Aanalyste100 [Manual]

Ico48

นั้น รู้จักรกันเนิ่นนานเขาเรียกว่า

มิตรรู้ใจ 555

แต่ว่าน้าหาย น้องว่าหายไปไหน ฮิ