นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กองเชียร์ พร้อม.......... 1 2 123 1 2 1 2 1 ...สีเหลือง

Ico48

หน้าตาได้อารมณ์ทุกคนเลยครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"