นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อุณหภูมิ => อุน-หะ-พูม หรือ อุน-นะ-พูม

Ico48
ปูกระป๋อง [IP: 1.46.136.22]
19 มกราคม 2558 07:23
#101403

ยอมเสียเงินส่งข้อความไปเตือนที่หน้าจอแล้ว

ไม่รู้จะแก้ได้ไหม จะได้ยกตัวอย่างให้เด็กๆ และคนอื่นได้จำ