นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การยกเลิกข้อความ Spam SMS กวนใจ และคอนเทนต์ดาวน์โหลด

Ico48

 ได้ผลดี ยกเลิกหมดแล้ว  ขอบคุณค่ะ