นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส.ค.ส. ๒๕๕๘

Ico48

ขอบคุณ "ดอกไม้" จาก

และทุก ๆ ท่านครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรง แฮปปี้ ๆ ตลอดปี ตลอดไปครับ

โดยเฉพาะ คนธรรมดา ที่ดูรายการตีสิบเมื่อคืน ว่าดวงปีเกิดของท่าน ปีนี้จะรุ่ง มาก ๆ ครับ

(ความจริงอยากลงรูป ส.ค.ส. พระราชทาน แต่จากเวปไซต์ ราชเลขาธิการ ระบุดังนี้ครับ..

การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท 
และสื่อวีดิทัศน์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต คลิกที่นี่ )

เนื้อหาเต็ม: ส.ค.ส. ๒๕๕๘