นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส.ค.ส. ๒๕๕๘

Ico48

กราบสวัสดีหวัดดีปีใหม่ผ่านทางบันทึกของอาจารย์ครับ

เนื้อหาเต็ม: ส.ค.ส. ๒๕๕๘