นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำกันก่อน

Ico48

ขอบคุณบันทึกประวัติศาสตร์ ม.อ สงขลานครินทร์ ชุดนี้

ปีใหม่นี้มาช่วยกันบันทึก สงขลานครินทร์ ในศตวรรษที่ 21 กันดีไหม ผ่านมาแล้ว 15 ปี 2001-2015 (2543-2558)

สวัสดีปีใหม่ ค่ะ มารวมพลังความรัก ความเมตตา ความรู้ สร้างความดี ความถูกต้อง เพื่อความสุข สงบเย็น สู่ ชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย ตามทางที่พระองค์ทรงสร้างและทรงพระราชทานนาม "สงขลานครินทร์" ม.อแห่งนี้ ให้พระองค์ได้ชื่นใจ

PSU : Power of the land . เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาพอเพียง สุขภาพพอเพียง กินอยู่อย่างพอเพียง เพื่อการเกื้อกูลแบ่งปัน ร่วมดูแลสังคมไทย เริ่มที่ตัวเรา ที่นี่ สงขลานครินทร์ (ด้วยความกตัญญู ต่อแผ่นดินที่ให้กำเนิด.....ความเป็นดินโลก ดินสากล ตามทางแห่งพระองค์)

คุณความดีที่ได้ทำ น้อมบูชา ถวายพระองค์ พ่อของแผ่นดิน "องค์พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล"

เจริญธรรม สำนึกดีค่ะ

ยาดมเอง (2521-2561) 40 ปีที่ ม.อ.

เนื้อหาเต็ม: แนะนำกันก่อน