นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เส้นตายหลอก...

Ico48

ขอให้พรที่ให้นี้กลับไปสู่คนให้หลายๆเท่านะคะ

เนื้อหาเต็ม: เส้นตายหลอก...