นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 10 อันดับที่อยากเริ่มต้นใหม่ ในปีใหม่

Ico48

ขอให้พรกลับไปถึงผู้ให้เป็นหลายๆเท่าเลยนะคะ