นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทางลัด หรือ ทางขาด

Ico48

กินใจ โดนใจมากครับ

 

ขอบคุณความพยายามที่ใส่รูปจนครบด้วยครับ

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: ทางลัด หรือ ทางขาด