นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่ต้องยอมรับความจริง

Ico48

อย่างน้อยจำนวนนักศึกษาที่มากขึ้นก็น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะยังคงมีคนสานต่อเรื่องนี้ในอนาคตนะคะ