นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 HPLC : กรองตัวอย่าง

Ico48

สุดยอดครับ ภาพชัดเจน ข้อความเข้าใจง่าย ให้เต็ม 10 คะแนนเลย

 

ถ้ามีเสียงเจ้าของวีดีโอเพราะๆ ด้วยก็เยี่ยมเลยครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: HPLC : กรองตัวอย่าง