นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตัวอย่าง Why Why Analysis

Ico48

บันทึกนี้หลุดสายตาไปได้อย่างไร ดีจังค่ะ 

เนื้อหาเต็ม: ตัวอย่าง Why Why Analysis