นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพราะไม่สะดวก จึงต้องการความสะดวก

Ico48

ใช่ๆ ครับอาจารย์ บางวันทานข้าวเสร็จแล้ว ก็ยังต้องเข้าร้านสะดวกซื้ออีก

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"