นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การล้าง Grid

Ico48

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ คิดว่าจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษไปเลยกว่า ความหมายจะได้ไม่คลาดเคลื่อน

เนื้อหาเต็ม: การล้าง Grid