นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558

Ico48
Monly (Recent Activities)
08 December 2014 09:22
#100947

อย่ารีรอ รีบมาร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆ นะค่ะ