นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขยะหัวใจ

Ico48

ทุกวัน เราอาบน้ำชำระร่างกายเราให้สะอาด

ทุกวันเราได้ชำระจิตใจของเราให้สะอาดแล้วหรือยัง

 ขอเชิญมากำจัดขยะเหล่านั้นออกจากใจ ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิภาวนา ครับ

เนื้อหาเต็ม: ขยะหัวใจ