นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 KM หัวหินกับสุภาษิตระหว่างเดินทาง

Ico48

องค์กรก็เหมือนครอบครัวครับ ดังสุภาษิต ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

ขอบคุณครับ