นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อคติ คืออะไร

Ico48

สาธุ แปลว่า ชอบแล้ว

อนุโมทนา แปลว่า ยินดีในสิ่งนั้น

อนุโมทนา สาธุ ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: อคติ คืออะไร