นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วัยทอง วัยแห่งความสำเร็จของชีวิต

Ico48

555

ในตำรา บอกว่า ชายวัยทอง ช่วงอาย 40-52 ปี ค่ะ

แต่ไม่ชัดเจนและรุนแรง เหมือนผู้หญิง

ข้อสำคัญ อยากให้ผุ้ชาย ช่วยเข้าใจ ผู้หญิง ด้วย ว่าทำไม ภรรยา ถึง หงุดหงิด