นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำไมจึงไม่ได้ดี ?

Ico48

พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ^_^

เนื้อหาเต็ม: ทำไมจึงไม่ได้ดี ?