นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาคภูมิใจในนามาสงขลานครินทร์

Ico48
anni (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
11 พฤศจิกายน 2557 05:52
#100585

ใช้ตามเพลงของเขตรั้วสีบลู ถ้าไม่ได้จะได้แก้ค่ะ