นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โสดไปสุขไป

Ico48

พรหมลิขิตค่ะ เนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วกัน ยังไงก็ได้...กันแน่นอน

เนื้อหาเต็ม: โสดไปสุขไป