นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขยะหัวใจ

Ico48

อีกวิธีสำหรับกำจัดขยะในหัวใจ

อีกวิธีหนึ่งซึ่งท่านพุทธทาสท่านได้สอนไว้

 

จงทำงาน ทุกชนิด ด้วยจิตว่าง

ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้น

กินอาการ ของความว่างอย่างพระกิน

ตายเสร็จสิ้น แล้วในตัวแต่หัวที

 

ท่านผู้ใด ว่างได้ ดังว่ามา

ไม่มีท่า ทุกข์ทน หม่นหมองศรี

"ศิลป" ในชีวิต ชนิดนี้

เป็น "เคล็ด"ที่ใครคิดได้ สบายเอยฯ

โดยท่านพุทธทาส

 

เนื้อหาเต็ม: ขยะหัวใจ