นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โสดไปสุขไป

Ico48
tiny apple (Recent Activities)
06 November 2014 11:22
#100539

เอิ่ม แสดงว่า ว่าที่เจ้าสาวนิสัยเหมือนแม่คุณนุนอนนาน ล่ะสิ

เนื้อหาเต็ม: โสดไปสุขไป