นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โสดไปสุขไป

Ico48

เอาเป็นว่าถ้าเจอคนไหนนิสัยคล้ายหรือเหมือนแม่เรา อย่าปล่อยให้หลุดมือครับ เพราะแม่ไม่เคยทิ้งเรา