นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รู้เขา รู้เรา กับ Thailand Kaizen Award 2015

Ico48

น้ามาแปลก น้องนั้นให้น้าสอนสถิติมั่งหว่าแบบว่าอยากรู้ให้ "หลอด"

ส่วนน้องสองใย ส่งอีกไม่ครับปีนี้ Serviceman จัดทีมแล้ว ฮิ