นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รู้เขา รู้เรา กับ Thailand Kaizen Award 2015

Ico48

รู้เรื่องเพื่อนไม่หลอด ชาดเจ็บหัวเหม็ดนิ

อิอิอิ

เราเอง