นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรา "รักตัวเอง"หรือ "หลงตัวเอง" กันแน่?

Ico48
พาเพลิน [IP: 113.53.26.189]
28 ตุลาคม 2557 00:03
#100457

คนหลงตัวเอง มักจะเป็นผู้ที่ได้อำนาจ หรือมีอำนาจในมือ ทำให้หลงคิดว่าตนเองสามารถสั่งใครก็ได้ แต่กลับลืมไปว่าอำนาจบารมีที่ท่านได้มาในวันนี้นั้น มันก็แค่หัวโขนที่ต้องสวมและเล่นไปตามบทบาทนั้น แต่เมื่อออกจากตำแหน่งหัวโขนอันนั้นก็จะถูกสวมให้ผู้อื่นต่อไป จงอย่าลืมตน เพราะเมื่อใดที่หัวโขนนั้นไม่เป็นของเราอีกต่อไปแล้ว ก็จะไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ ไม่อยากรู้จัก เป็นที่รังเกียจของสังคม และเมื่อนั้นท่านจะรู้ซึ้งถึงผลลัพธ์ของการหลงตัวเอง หลงอำนาจของตัวเองในวันนี้