นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรา "รักตัวเอง"หรือ "หลงตัวเอง" กันแน่?

Ico48
เปลือน ณ มณี [IP: 192.168.37.82]
27 ตุลาคม 2557 16:14
#100444

ชอบมากข้อความท่ีคุณเขียน คนท่ีหลงตัวเองคนแบบนี้เขาเรียกว่า คนเห็นแก่ตัว มักจะสร้างปัญหาให้กับสังคมและคนรอบข้าง