นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันได 9 ขั้น แห่งการเข้าใจตนเอง

Ico48
กินไก่ค่ะ [IP: 192.168.100.112]
09 มกราคม 2551 12:58
#10044
จะพิมพ์ว่ากินไก่ กลายเป็น กินแก่ เดี๋ยวพี่ดวงก็กินตัวเอง..ซะฮั้น