นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรา "รักตัวเอง"หรือ "หลงตัวเอง" กันแน่?

Ico48
ทาวน์ถ้ำ [IP: 180.183.174.160]
27 ตุลาคม 2557 11:42
#100434

 

จากประสบการณ์ส่วนตัว พอจะสรุปได้ว่า...

โดยส่วนใหญ่แล้ว ยิ่งมีการศึกษาสูง หรือหน้าที่การงานสูง หรือฐานะการเงินสูง ก็ยิ่งหลงตัวเองสูง

ที่พบบ่อยมากคือคนประเภท แค่หน้าตาดีอย่างเดียว หรือแค่เล่นกีฬาเก่งอย่างเดียว หรือแค่เรียนเก่งอย่างเดียว

หรือมีอะไรดีแค่อย่างเดียว ก็หลงตัวเองจนน่าทุเรศ

 

;)~