นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำการบ้าน....

Ico48

ฝากน้า ช่วยถามน้อง สองใยให้ที

ว่าทำการบ้านได้ม้าย อิอิอิ

ส่วนคน 2 คน กับคน 7 คน

เหนื่อยและเนื่อย สู้สั่งตัวเอง. แบบน้องว่าดีกว่าเสียอีก