นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครบอกว่าลาโง่?...แค่คิดใหม่ ชีวิตก็เปลี่ยน

Ico48

อย่าลืมใส่ที่อ้างอิงว่าเราเอามาจากที่ไหนด้วยนะคะ