นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 “ติ๊งต่าง” (Think ต่าง)

Ico48

ชอบ ประโยคนี้" ต่างคน ต่างมุมมอง" เช่น มันจะเป็นมุมมองเดียวกันถ้าเรายอมรับฟังเหตุผลและเข้าใจอีกฝ่าย .. (สำหรับชีวิตคู่)

ถ้ามองไม่เหมือนกัน ก็จะมีการแยกทางเพราะความคิดไปด้วยกันไม่ได้ .....ฮือๆๆๆๆๆ..

เนื้อหาเต็ม: “ติ๊งต่าง” (Think ต่าง)