นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครบอกว่าลาโง่?...แค่คิดใหม่ ชีวิตก็เปลี่ยน

Ico48
แฟนฉัน (Recent Activities)
15 October 2014 09:58
#100306

แค่คิด ...ชีวิตก็เปลี่ยน แต่คิดแล้ว ก้ต้องเริ่มทำด้วยนะครับ ชีวิตจะได้เปลี่ยน