นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครบอกว่าลาโง่?...แค่คิดใหม่ ชีวิตก็เปลี่ยน

Ico48

เป็นนิทานที่ดีค่ะ

บางคนจมปรักเอาขยะมาทับถมตัวเองจนตาย เพราะไม่คิดจะทำอะไรให้ตัวเอง ทำได้แต่บ่นด่า และยอมเน่าตายไปกับขยะเหล่านั้น

แต่หากคนมีสติ ขยะก็คือบันไดทองคำนี่เอง

"ชะตาชีวิต ลิขิตเอง"