นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จริยธรรมนำการประพฤติ

Ico48

มีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่ไม่สนใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

อิอิอิ

แต่จำไม่ได้แล้วว่าเป็นแนวคิดของใคร กลุ่มไหน

อิอิอิ

เราเอง