นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความยุติธรรม

Ico48

โลกนี้เต็มไปด้วยการติฉินนินทาอยู่แล้ว ตามกิเลสมนุษย์ที่ไม่เคยเปลี่ยน

ความยุติธรรมต่างกันแล้วแต่จะใส่แว่นใดมอง

การประเมินองค์กรควรดูจาก result มากกว่าคำพูด ข้อเขียน ที่สวยงาม

บางครั้งเราตัดสินจากข้อมูลที่อาจไม่ จริง หรือไม่ครบถ้วน ซึ่งต้องควรระวัง

เนื้อหาเต็ม: ความยุติธรรม