นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความยุติธรรม

Ico48
Polla [IP: 223.206.73.9]
11 ตุลาคม 2557 10:43
#100256

Gentle remind : ฤดูฝน คลื่นลมแรง ควรงดออกจากฝั่ง

Pattern การ Training Leader ในปัจจุบัน

สร้างปัญหาให้หลายๆองค์กร โดยฝังความคิดว่าผู้นำคือ. Driver. และลืมคำว่า heart

เมื่อมีการอบรมหรือเขียนหนังสือต่อๆกันมา ผู้นำที่ไปศึกษาหากขาดสติจะใช้ศาสตร์มากกว่าศิลป์

ผู้ตามจึงรับกรรม

หลักการจึงสำคัญ

หากผู้นำยอมรับเรื่องหวย เท่ากับยอมรับเรื่องผิดศีล เช่นกรณีหวยบนดิน สังคมจะเสื่อม

หากผู้นำยอมรับว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรม องค์กรนั้นๆก็เสื่อม และเต็มไปด้วยการติฉินนินทา

เนื้อหาเต็ม: ความยุติธรรม