นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความยุติธรรม

Ico48

คนเรามักแสดงออกโดยการพูดหรือเขียนมากกว่าการปฏิบัติครับ จึงทำให้ความยุติธรรมไม่มีตัวตน แต่ความรักมีตัวตนเพราะคนแสดงออก (คนกำลังมีความรัก อิอิ)

เนื้อหาเต็ม: ความยุติธรรม