นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คิดต่างใช่คิดผิด

Ico48

ก็จิงนะค่ะ โดยเฉพาะนักวิทฯ เคมีวิเคราะห์ถูกสอนให้คิดต่าง ไม่งั้นตีพิมพ์มะได้ เรียนมะจบ และยังต้องใช้ journal. หลายฉบับด้วย ถ้าแค่ journalเดียว ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สามารถสรุปอะไรได้ สเหมือนทำการทดสอบแค่ซ้ำเดียว แล้วสรุปผล ฮ่าฮ่า

เนื้อหาเต็ม: คิดต่างใช่คิดผิด