นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความยุติธรรม

Ico48
แฟนฉัน (Recent Activities)
11 October 2014 08:32
#100245

องค์กรทีดี ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำงานเป็นทีม แต่การอยู่ร่วมกันมากกว่าเพื่อนร่วมงาน คึอ "ครอบครัว ผองเพื่อน พี่น้อง" เหมือนบ้านหลังที่สอง

เนื้อหาเต็ม: ความยุติธรรม