นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การ Tune เครื่อง GC-MS

Ico48

ต้องหาจุดที่รั่วให้เจอค่ะ ที่ห้องlab มีแก๊สอาร์กอนมั้ยคะ ลอง purge แก๊สอาร์กอนตามรอยต่อ ต่างๆ ที่สงสัยและสังเกตพีคของแก๊สอาร์กอนที่มวล 40 ดูค่ะ หาก purge โดนจุดที่รั่ว จะพบพีคของมวล 40 สูงขึ้นมาอย่างผิดสังเกตค่ะ เมื่อหาจุดรั่วเจอแล้ว เช่นเป็นที่รอยต่อของ nut ก็ขัน nut ให้แน่นค่ะ

เนื้อหาเต็ม: การ Tune เครื่อง GC-MS