นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพลงกราวกีฬา

Ico48
sportspiritmusic.blogspot.com [IP: 58.9.62.35]
07 ตุลาคม 2557 06:45
#100201

เพลงกราวกีฬา เป็นเพลงที่มีเนื้อหาดีมาก แต่ปัจจุบัน คนเริ่มไม่ค่อยเห็นความสำคัญ

ด้วยว่าเป็นเพลงที่มีมานาน แต่มีทีมฟุตบอลชัยนาท ทำใหม่ ให้ทันสมัยมากขึ้น

หรือ มีการทำเป็นภาษาอีสาน ให้เข้ากับบ้านเค้ามากขึ้น นับเป็นสิ่งดีมากครับ

เนื้อหาเต็ม: เพลงกราวกีฬา