นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตรียม HPLC Mobile Phase ที่เป็นกรด pH 2.5 ??

Ico48

ลุงฯ พูดได้น่าคิดครับ ต่อไปจะลองวัดดูว่ามันจะมีค่าสักเท่าไหร่

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"