นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตรียม HPLC Mobile Phase ที่เป็นกรด pH 2.5 ??

Ico48

ค้างคืนรอด แต่ให้ดีภายหลังล้างค้างคืน

นำ โมบายก่อนลงขวด Waste มาตรวจสอบค่า pH

อีกครั้งน่าจะดีเนอะ น้องว่าไม่ อิอิอิ