นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หมองู ตายเพราะงู....(ฉบับนักเคมี)

Ico48

แจ้งท่านประธาน SHE

เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ต้องหาทางป้องกัน

ไม่ให้เกิด ซ้ำ

หนึ่ง ตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิด เฉพาะรายการนี้นักวิทย์ แจ้งว่าประมาท ฮิ

สอง ต้องมีอุกรณ์ ในการทำงาน ถุงมือ Hood แว่นตา

สาม จัดอบรมหรือมีแผนเตือนความจำในการทำงาน ฮา

เช้า ๆ วัน สุข และ ศุกร์ จริง ๆ คือมือน้องสองใย สุก

ได้มาสามสุข อิอิอิ