นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิยายหลอกเด็ก๓:การปรับปฏิทินการศึกษาให้เป็นนานาชาติ

Ico48

ขอบคุณครับ ที่ช่วย "ตีความ" ให้