นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 2 · Followed: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มกราคม 2559
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานรับตรวจกับการตรวจสอบภายในยุคใหม่
โดย โลมาสีชมพู
เรียน ทุกคณะ/หน่วยงาน/ทุกวิทยาเขต หน่วยตรวจสอบภายใน ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานรับตรวจกับการตรวจสอบภายในยุคใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม FMS 3401 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทย...
สร้าง: 11 มกราคม 2559 11:03 · อ่าน: 1200
30 มกราคม 2557
โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
โดย โลมาสีชมพู
หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญเข้าร่วมประชุม"โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557" ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 08.30 - 16.30น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมีอาจารย์ดร.ชาตรี ศรีเสริมวงศ์ และอาจารย์สุร...
สร้าง: 30 มกราคม 2557 16:08 · อ่าน: 2060